ĐĐ. Thích Phước Tiến

 www.phatphapungdung.com

Email : thichphuoctien@yahoo.com

Download

1

 Vô Ngã giữa đời thường - ĐĐ. Thích Phước Tiến - phần 2
Giảng tại chùa Hương Sơn - Đà Nẵng

 

2

 Vô Ngã giữa đời thường - ĐĐ. Thích Phước Tiến - phần 1
Giảng tại chùa Hương Sơn - Đà Nẵng

 

3

 Nhìn Lại Một Mùa Xuân 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Phổ Quang

 

4

 Nhìn Lại Một Mùa Xuân 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Phổ Quang

 

5

 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A DI ĐÀ 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Long Khánh H. Bình Chánh

 

6

 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A DI ĐÀ 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Long Khánh H. Bình Chánh

 

7

 10 Điều Tâm Niệm 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiên
Giảng tại Phương Tịnh niệm Phật đường - Úc châu

 

8

 10 Điều Tâm Niệm 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiên
Giảng tại Phương Tịnh niệm Phật đường - Úc châu

 

9

 Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Phật Quang

 

10

 Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Phật Quang

 

11

 Giá Trị Đồng Tiền 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Diệu Giác

 

12

 Giá Trị Đồng Tiền 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Diệu Giác

 

13

 Lo Sợ - Nỗi Ám Ảnh Con Người 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Bửu Long xã Minh Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

 

14

 Lo Sợ - Nỗi Ám Ảnh Con Người 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Bửu Long xã Minh Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

 

15

 Lương tâm con người 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại ni viện Thiện Hoà - Úc châu

 

16

 Lương tâm con người 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại ni viện Thiện Hoà - Úc châu

 

17

 Thiện Duyên và Ác Duyên - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

18

 Tịnh Độ - Con đường tu tắt 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Linh H.Củ Chi

 

19

 Tịnh Độ - Con đường tu tắt 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Linh H.Củ Chi

 

20

 14 Điều Răn Của Phật 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

21

 14 Điều Răn Của Phật 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

22

 Phát Tâm Bồ Đề 02 - ĐĐ. Thích phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

23

 Phát Tâm Bồ Đề 01 - ĐĐ. Thích phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

24

 Bồ Tát Hạnh 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Vĩnh Nghiêm - Úc châu

 

25

 Bồ Tát Hạnh 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Vĩnh Nghiêm - Úc châu

 

26

 Đi cho trọn kiếp người 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

27

 Đi cho trọn kiếp người 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Úc châu

 

28

 Đi tìm chốn bình an 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Long Phước huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu

 

29

 Đi tìm chốn bình an 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Long Phước huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu

 

30

 Chăm sóc cho nhau 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Từ Tân Q.Tân Bình

 

31

 Chăm sóc cho nhau 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Từ Tân Q. Tân Bình

 

32

 Giàu và nghèo 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Đức Linh tỉnh An Giang

 

33

 Giàu và nghèo 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Đức Linh Tỉnh An Giang

 

34

 Biến ước mơ thành sự thật 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Phước Huệ Long An

 

35

 Biến ước mơ thành sự thật 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Phước Huệ Long An

 

36

 Nỗi lòng người cha - phần 2 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Nhị Mỹ - Vĩnh Long

 

37

 Nỗi lòng người cha - phần 1 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Nhị Mỹ - Vĩnh Long

 

38

 Tham ái là nguồn gốc của khổ đau - ĐĐ. Phước Tiến
Giảng tại Hoa Kỳ

 

39

 Tập đời sống thích nghi - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại Hoa Kỳ

 

40

 Tầm quan trọng của phước đức - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Phước Tường - Trà Vinh

 

41

 Nhu cầu và hưởng thụ - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Bài giảng tại Mỹ

 

42

 Giá trị thời gian - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Bài giảng tại Mỹ

 

43

 Lược sử Đức Phật A-di-đà - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Nam Thiên - Buôn Mê Thuột

 

44

 Ngôi chùa tâm linh - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Phước Huệ - Vĩnh Long

 

45

 Thuyết luôn hồi trong Phật giáo - ĐĐ. Thích Phước Tiến

 

46

 Tình người tâm Phật - ĐĐ. Thích Phước Tiến

 

47

 Ý nghĩa tuần chung thất - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Mỹ Quốc

 

48

 Gieo trồng hạt giống - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp năm 2009

 

49

 Hóa giải mặc cảm - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Pháp

 

50

 Hóa giải nghiệp tiền kiếp - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Pháp

 

51

 Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Pháp

 

52

 Nhu cầu và hưởng thụ phần 2 - ĐĐ. Thích Phước Tiến

 

53

 Nhu cầu và hưởng thụ phần 1 - ĐĐ. Thích Phước Tiến

 

54

 Những điều trọng yếu trong kinh A Di Đà - ĐĐ. Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Pháp

 

55

 Niệm Phật những điều cần thiết - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Giảng tại chùa Hoằng Pháp

 

56

 Vượt qua số phận - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Hoằng pháp

 

 

Source: phapamthuongchuyen.com

 

Pháp Âm


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005