Các Băng Đọc & Giảng Pháp.mp3

- Phật Học Phổ Thông Toàn Bộ - H.T. Thích Thiện Hoa biên soạn

- Kinh Kim Cang - Thầy Tuệ Sỹ

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8

- Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Giới Trẻ - Thầy Nhất Hạnh

        -CD 1  -CD 2  -CD 3

- Khổ đau là chất liệu của tình thương -Thầy Nhất Hạnh

- Nhân diện cảm thọ -Thầy Nhất Hạnh

- Niệm Định Tuệ trong đời sống - Thích Nhất Hạnh

        -CD 1  -CD 2

- Tủ sách Phật học: Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

- Nguồn Thiền giảng giảiThầy Thích Thanh Từ

- Các băng giảng của Thầy Thích Nhất Hạnh

- Các băng giảng của Thầy Thích Nhất Chân

- Các băng giảng của Đại Sư Pháp Vân

- Các băng giảng của Thầy Thích Pháp Hoà

- Các băng giảng của Thầy Thích Minh Thạnh

- Các băng giảng của Thầy Thích Phước Tiến

- Các băng giảng của Thầy Thích Hằng Trường

- Các băng giảng của Thầy Thích Quang Thạnh

- Các băng giảng của Thầy Thích Thiện Thuận

- Các băng giảng của Thầy Thích Viên Trí

- Các băng giảng của Thầy Thích Chân Tính

- Các băng giảng của Thầy Thích Thông Phổ

- Đạo làm con -Sư cô Như Thủy

- Các bài giảng về Duy thức trong năm 2005, 2006 và 2007 -Thầy Tuệ Sỹ

- Nghệ thuật sống Hạnh phúc -Thích Tịnh Từ

- Vần đề của tuổi trẻ trong xã hội Tây phương -Thích Tịnh Từ

- Tử Thư Tây Tạng - Thích Nữ Trí Hải

        -CD 1  -CD 2

- Những bài giảng của TT. Thích Thông Phương - Thiền viện Thường Chiếu

- Thiền, con đường khai phóng tâm linh - TT. Thích Thông Phương

- Kinh Pháp Hoa - TT. Thích Nguyên Hạnh

- Đoạn trừ phiền não - TT. Thích Nguyên Hạnh

- Các bài thuyết giảng trên Chương trình Phát thanh - TT. Thích Nguyên Hạnh

- Giá Trị Của Khổ Hạnh Đối Với Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật -Thầy Thích Thông Triệt giảng

- Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người -Thầy Thích Thông Triệt

- Các Bài Giảng.mp3 -Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

- Quán Phật Tri Danh Tịnh Ðộ Thiền Thực Dụng - Tâm Từ Ðọc

- Tạng Thư Sống Chết - Ni Sư Trí Hải dịch

- Tây Tạng Huyền Bí -

- Vô Nhất Ðại Sư - Thích Thiền Tâm một Cao Tăng Cận Ðại - Bảo Ðăng soạn

- Niệm Phật Ba La Mật

- Phổ môn giảng luận

- Phổ Hiền hạnh nguyện

- Hành trình về phương Đông

- Rơi tro thân Phật

- Niệm Phật Lưu Xá Lợi Tập 1 - Tịnh hải

- Niệm Phật Chỉ Nam - Những Khai Thị quan trọng Của Chư Ðại Ðức Tổ Sư Tông Tịnh Ðộ

- Chấp nhận -Nguyễn Duy Nhiên

- Năng lượng chuyển hoá của tâm Từ -Nguyễn Duy Nhiên

- Liểu Sanh Thoát Tử - Tâm Từ đọc

- Minh Triết Trong Ðời Sống - Nguyên Phong

- Ngoc Sáng Trong Hoa Sen - The Wheel of Life - John Blofeld

- Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cuộc Nói Chuyện Giửa 2 Tỳ Kheo Na Tiên Và Nhà Vua .....

- Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giải - Hòa Thượng Tuyên Hoá

- Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Nhất Hạnh

- Hành Trình Về Phương Đông

- Đường Vào Nội Tâm - Ni Sư Trí Hải

- Ấn Quang Ðại Sư Gia Ngôn Lục -

- Cõi Bụi Hồng - Sư Cô Như Thủy

- Kinh A Di Ðà Yếu Giải Tinh Hoa Lục -

- 50 Năm Học Phật Tâm Đắc - H.T Tịnh Không Chủ Giảng

- Hành trình Về Phương Đông -

- Bát Nhã - LotusPro

- Chết và tái sanh - LotusPro

- Phổ Hiền Hạnh Nguyện - LotusPro

- Thực Tại Hiện Tiền - LotusPro

- Bát Nhã Kiến Giải - LotusPro

- Rơi tro trên thân Phật - Tâm Kiến Chánh đọc

- Khái niệm Kinh Di Đà - HT. Kiến Tánh

        -CD 1  -CD 2  -CD 3

- Hạnh phúc tuổi già - Thầy Nhật Từ

- Theo dấu chân Phật -

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7

- Thi hoá Kinh Pháp Hoa - Từ Hoa

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8 - 9

        -CD 10  -CD 11  -CD 12  -CD 13  -CD 14  -CD 15  -CD 16  -CD 17

        -CD 18  -CD 19  -CD 20  -CD 21  -CD 22  -CD 23  -CD 24  -CD 25

- Ngũ phúc lâm môn - Thầy Nhật Từ

        -CD 1  -CD 2

- Lễ Tình nhân - Thầy Nhật Từ

- Phật giáo hoá Lễ Tình nhân - Thầy Nhật Từ

- Vượt qua số phận - Thầy Nhật Từ

- Trí tuệ Bát Nhã - Thầy Tâm Thiện

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7

        -CD 8  -CD 9  -CD 10  -CD 11  -CD 12  -CD 13  -CD 14

- Cận tử nghiệp - Thầy Tâm Thiện

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8

        -CD 9  -CD 10  -CD 11  -CD 12  -CD 13  -CD 14  -CD 15  -CD 16

        -CD 17  -CD 18  -CD 19  -CD 20  -CD 21  -CD 22  -CD 23  -CD 24

        -CD 25  -CD 26  -CD 27  -CD 28  -CD 29  -CD 30  -CD 31  -CD 32

- Năng lực tiềm ẩn - Thầy Thích Giác Đẳng

- Tịnh và Tâm - Thầy Thích Viên Lý

- Quan niệm về Vượt thoát - Thầy Thích Giác Đẳng

- Thập tín - Thầy Thích Viên Lý

- Bông hồng cài áo - Phạm thế Mỹ

- Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện - HT Thích Tịnh Không

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8

- Pháp Đại Hoàn Thiện, Đạo sư Chagdud Tulku - Lục Thạch dịch, Tâm Kiến Chánh đọc

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8  -CD 9
        -CD 10

- Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân - Thầy Thích Phổ Huân, Tâm Kiến Chánh đọc

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5

- Thập Ba La Mậ t - Pháp Sư Pháp Trí - Source: Lotuspro

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4

- Chữ Nghiệp trong Đạo Phật - HT Thích Thiện Siêu- Tâm Kiến Chánh đọc

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7  -CD 8

- Câu chuyện Số Mệnh - HT Thích Thiện Siêu dịch- Tâm Kiến Chánh đọc

        -CD 1  -CD 2

- Thuyết Luân hồi & Phật giáo Tây phương. Nguyên tác: Martin Wilson - Thầy Nguyên Tạng dịch, Tâm Kiến Chánh đọc

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4

- Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh và sự liên hệ với Kinh Tạng Nguyên Thủy - Thầy Chơn Thiện soạn dịch, Tâm Kiến Chánh đọc

- Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh và sự liên hệ với Kinh Tạng Nguyên Thủy - Thầy Chơn Thiện soạn dịch- Tâm Kiến Chánh đọc

- Rơi tro trên thân Phật. Thiền sư Sùng Sơn - Thích Giác Nguyên dịch, Tâm Kiến Chánh đọc

- Đại bi - Thầy Thích Nhất Chơn- Tâm Kiến Chánh đọc

- Hiện Pháp Lạc Trú -Quảng Minh Đức

- Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường -Quảng Minh Đức

- Mầu Nhiệm Đất Phật - Thầy Thích Huyền Diệu

        -CD 1  -CD 2  -CD 3

- Ngồi Giữa Trời Thu Ta Nhớ Thu - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7

- Sống Ðời Trọn Vẹn -Quảng Minh Đức

- Uống Ngụm Mặt Trời - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2

- Có hay không thế giới tâm linh huyền bí - GS. Trần văn Hà

- Vô thường là lẽ sống -Thiện Tri Thức dịch, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

- Định Nghiệp -Thiện Tri Thức dịch, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

- Bốn yếu tố của tình thương - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5

- Hạnh phúc và con đường tu học - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6

- Thân trung ấm - Trọng Nghĩa & Mộng Lan phỏng vấn Thầy Thích Nguyên Tạng

        -CD 1  -CD 2

- Quan điểm của PG về việc tự sát -Thích Nguyên Tạng soạn. Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Hạnh phúc trong đổi thay - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3

- Năm năng lượng chuyển hoá - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5

- Năm pháp an tâm - Nguyễn Duy Nhiên

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5

- Thiền Quán - Phương Pháp Khám Phá Lấy Chính Mình - Quảnh Minh Đức

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6

- Sức Mạnh Của Lòng Từ (The Power of Compassion). Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama - Thích Nguyên Tạng dịch. Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

        -CD 1  -CD 2  -CD 3  -CD 4  -CD 5  -CD 6  -CD 7

- Về tập sách: Sức Mạnh Của Lòng Từ (The Power of Compassion) - do Trọng Nghĩa - Mộng Lan phỏng vấn ĐD.Thích Nguyên Tạng

        -CD 1  -CD 2  -CD 3

- Sức Mạnh Của Lòng Từ (The Power of Compassion) - ĐD.Thích Nguyên Tạng giảng

        -CD 1  -CD 2

- Các nhà ngoại cảm

        -CD 1  -CD 2

- Hành Hương Đất Phật -

        -CD 1: Ca Tỳ La Vệ

        -CD 2 : Vườn Lâm Tỳ Ni

        -CD 3 : Bồ Đề Đạo Tràng

        -CD 4 : Vườn Lộc Uyển

        -CD 5 : Thành Vương Xá

        -CD 6 : Đại học Na Lan Đà

        -CD 7 : Thành Xá Vệ

        -CD 8 : Thành Câu Thi Na

        -CD 9 : Lời ngỏ, Ấn độ là cái nôi Phật giáo

        -CD 10 : Chùa Kiều Đàm Di

- Chánh Niệm, Năng Lượng Chửa Trị -Quảng Minh Đức

- Nghiệp - tái sanh và di truyền học -B. P. Kirthisinghe, Trần Như Mai dịch. Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Định nghiệp trong Phật giáo-HT. Thiện Siêu do Trọng Nghịa & Mộng Lan đọc

- Đạo Phật và Tuổi trẻ -HT. Thanh Từ do Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Bố thí -Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Một ngày vui cho ba mẹ -Thích Tịnh Từ

- Hạnh Phúc Chân Thật -Quảng Minh Đức

- Hạt Giống Bồ Công Anh -Quảng Minh Đức

- Đoản văn: Bông hồng cài áo -Thầy Nhất Hạnh do Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Mẹ- câu chuyện không đoạn kết - Ni sư Như Đức do Trọng Nghĩa & Mộng Lan đọc

- Sự Mầu Nhiệm Nơi Đất Phật - Thầy Huyền Diệu

        -CD 1  -CD 2

- Mật Pháp Để Thành Công & An Lạc Trong Cuộc Sống - Thầy Huyền Diệu

        -CD 1  -CD 2

- Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng Nơi Đất Phật - Thầy Huyền Diệu

        -CD 1  -CD 2

- Làm Sao Áp Dụng Những Lời Dạy Của Đức Phật Vào Đời Sống - Thầy Huyền Diệu giảng

- Sự Mầu Nhiệm Của Đất Phật và Huyền Bí Của Tây Tạng - Thầy Huyền Diệu

- Sức Mạnh Của Tình Thương - Thầy Huyền Diệu

- Những Chuyện Mầu Nhiệm Đã Xãy Ra Trong Đời Tôi - Thầy Huyền Diệu

- Làm Sao Biết Được Mình Tu Đúng Hay Sai? - Thầy Huyền Diệu

- Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân - Toại Khanh
  Các Băng Video Giảng Pháp

- 100 Video Phật Pháp do nhiều Quý Thầy giảng

- Quá khứ Hiện tại Vị lai Nhân quả Kinh -Thầy Thích Nhất Chân

- Bồ tát Hạnh -Thầy Thích Trí Siêu

- Các băng Giảng của Tỳ kheo Thích Pháp Quang

- Các băng Giảng của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương